LogopediePLUS+

 
Logopedie met iets extra’s dus. Naast het logopedische werk dat je van een logopedist mag verwachten kun je gecoacht worden. Je krijgt spreektechnische oefeningen én hulp bij het veranderen van je gedachtes en gevoelens over jezelf en over het probleem waarmee je komt. Deze combinatie doet recht aan de onderliggende oorzaken en in stand houdende factoren van je probleem en maakt de kans op het bereiken van je doel aanzienlijk groter.
Ardie, toegankelijk en betrouwbaar

Voor wie?

Voor pubers, adolescenten en volwassenen die een communicatieprobleem hebben waar logopedische behandeling in de vorm van oefeningen én gedragsverandering op basis van persoonlijk ‘ontdekwerk’ voor nodig zijn.

Cliënten komen meestal op eigen initiatief, al of niet in samenwerking met hun werkgever (leidinggevende, P&O, HRM), UWV, bedrijfsmaatschappelijk werk etc.

Werkwijze

Tijdens de intake ter kennismaking en anamnese wordt je doel helder in kaart gebracht en krijg je duidelijkheid over de manier waarop je je doel kunt bereiken. Als jij en ik samen aan de slag willen gaan ondertekenen we een zogenaamde werkovereenkomst. Afhankelijk van het soort communicatieprobleem maken we (twee-)wekelijks afspraken, van minimaal een half tot maximaal anderhalf uur per keer. Je krijgt thuiswerk en we evalueren expliciet tussentijds en aan het einde van een traject.

Uiteraard heeft Drs. Ardie Nooijen-Kuijpers haar geheimhoudingsplicht en handelt zij volgens de beroepscode van gecertificeerde logopedisten. Zij informeert betrokkenen, verwijzers en eventuele opdrachtgevers schriftelijk en/of mondeling, in overleg met jou.

Indien nodig en gewenst werk ik graag samen met andere specialisten zoals een stottertherapeut, uiteraard in samenwerking met de betreffende verwijzer.

Onderzoek en behandeling van logopedisch gediagnostiseerde communicatieproblemen gebeuren na een verwijzing door je huisarts of specialist (KNO-arts, psychiater). Via deze verwijzers of via een praktijkondersteuner GGZ en andere paramedici (psycholoog, fysiotherapeut etc.) vinden mensen vaak hun weg naar ORATO. Ook zonder verwijsbrief ben je van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

Contact & Informatie

Vragen? Informatie? Klik hier!

Communicatieproblemen

(gebaseerd op ICIDH-L codering, International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps)

Slecht verstaanbaar spreken

Bijvoorbeeld: binnensmonds articuleren, articulatiestoornissen, te zacht spreken, problemen met formuleren en woordgebruik, monotoon spreken, te snel spreken.

Stotteren

Bij volwassenen, pubers en adolescenten die hun spreekprobleem erkennen als uitingsvorm van een meeromvattend issue in hun leven. Denk aan perfectionisme, geblokkeerd en verlamd voelen, sociale angsten, assertiviteit, begrenzen, onzekerheid, laag zelfbeeld, veroordelend denken, contact maken etc. Het uitgangspunt is dat jij een méns bent die stottert, geen stotteraar, en dat je dat niet voor niets doet…

Aan het woord:

Stefan over LogopediePLUS+

Ademproblemen

  • Hyperventilatie. Vraagt bij uitstek om een combinatie van technisch anders ademen enerzijds en anderzijds anders denken en voelen. Omgaan met  angst is aan de orde waarbij cognitief herstructureren (RET, rationeel Emotieve Therapie), het verdragen van gevoelens, ontspanningsoefeningen en fysieke adem-spreekoefeningen oplossing kunnen bieden.
  • Foutieve spreekademhaling: ademregulatieproblemen zoals spreken op reservelucht, te snel spreken.

Heesheid                             

Je kunt terecht voor functionele en psychogene stemstoornissen. Als je deze stemproblemen hebt ben je doorgaans gebaat bij: je stem niet langer verkeerd gebruiken of misbruiken, je spreekspieren anders gebruiken, anders denken en voelen over jezelf en je spreken, anders omgaan met situaties etc.

Globusgevoel

Je voelt een brok, prikken, een vernauwing, een bal, etc. in je keel. Eventueel in combinatie met slikklachten, een droge mond of stemproblemen. Er zit iets letterlijk, en mogelijk figuurlijk, ‘in de weg’. Aan de orde zijn het verkleinen van de verhoogde spierspanning in bijv. je larynx (strottenhoofd) en lijf.

Spreekangst

Je durft letterlijk niet te spreken, voor een groep of in gezelschap. Aan de slag met het opbouwen van je zekerheden over jezelf en je spreken én met je angst(en).

Kosten

De kosten voor de logopedische interventie kun je verhalen bij je zorgverzekeraar. De factuur wordt aan jou persoonlijk geadresseerd. Ardie hanteert de tarieven conform de vergoeding die betreffende zorgverzekeraar hanteert. De vergoedingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de manier waarop je verzekerd bent. Drs. Ardie Nooijen-Kuijpers heeft geen contracten met zorgverzekeraars, staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici onder nummer 39900353391en heeft als zorgverlener AGB-code: 05-190204.

Voor een eenmalig logopedisch onderzoek en/of reguliere individuele behandeling worden tarieven: €80,- resp. €45,- (2019) in rekening gebracht volgens de NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Het is aan te bevelen bij je zorgverzekeraar na te gaan wat de mogelijkheid tot vergoeding is. Dit verschilt namelijk per zorgverzekeraar.

Investering

Tijd in je agenda, ‘ruimte’ in je hoofd, een gezonde dosis nieuwsgierigheid en lef!