(Executive) Coaching, wat is dat?

Coaching, wat is dat? Meer dan een goed gesprek. Zie het als een katalysator voor een persoonlijke verandering, met een duidelijk doel voor ogen. Meestal in samenwerking met de werkgever, een directe leidinggevende, in het kader van deskundigheidsbevordering of om essentiële keuzes te maken m.b.t. je werk.

 

>> Vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek!

Kennis voor het grijpen

ORATO coaching

Kortdurende hulp om zelf stappen te zetten als het gaat om:

1 – persoonlijke ontwikkeling
2 – communicatie met anderen
3 – leven in balans
4 – knopen doorhakken
5 – carrièrestap
6 – werken met collega’s

Organisaties

Bij Gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de afdelingshoofden vaak de bruggenbouwers. Bij andere organisaties zoals zorginstellingen of commerciële bedrijven, zijn dat meestal de beslissingsbevoegden van HRM/personeelszaken of leidinggevenden. Coaching kan ook in samenwerking met het UWV, Arboartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers etc.

Particulieren

Particulieren zijn uiteraard ook welkom bij ORATO. Bijvoorbeeld ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek of toelating voor een studie. Of omdat u als vrijwilliger andere communicatie-/ presentatievaardigheden nodig heeft. Verder kunnen alle problemen onderwerp van coaching zijn waarbij je van ‘(niet) weten’ naar ‘doen’ wilt komen, anders wilt omgaan met bepaalde situaties en/of je je anders wilt voelen. Dat kan aan de orde zijn als ouder, kind, puber, (liefdes)partner, kortom in al de rollen die je in je leven kunt hebben.

Gezondheidszorg

Naast de logopedische communicatieproblemen  die gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden, wordt door huisartsen, KNO-artsen, praktijkondersteuners GGZ, psychologen, fysiotherapeuten etc. verwezen voor COACHING voor de volgende problemen:

Afscheid
rouwverwerking, outplacement, exit trajecten.

Keuzes maken
een nieuw doel, ander werk, uitdagingen… , balansvragen over privé en werk, nee-zeggen, prioriteren.

Last van onzekerheid
assertiviteit, begrenzen, nee-zeggen, vergroten zelfvertrouwen, (jezelf)anders presenteren, persoonlijke uitstraling, de eerste indruk.

Energieprobleem
moe, burn-out, futloos, overspannenheid.

Kwaliteit

Orato, lees Ardie staat voor deskundigheid en zorgvuldigheid. Als ICF Coach (MCC) onderhoudt zij haar kwaliteit middels permanente educatie c.q. accreditatie, lidmaatschappen en intervisie.

Voor meer informatie over ICF Global: www.coachfederation.org of over IF Nederland: www.coachfederation.nl.

ICF boekje coverDownload hier het boekje van ICF (in pdf formaat).

Ardie werkt volgens de ethische code van ICF.

 


Als logopedist staat Ardie geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici onder nummer 39900353391en heeft als zorgverlener met AGB-code: 05-190204.

Als Speaking Circle Facilitator maakt zij internationaal deel uit van www.speakingcirclesinternational.com en is ze Europees actief: www.speakingcircles.eu.

Werkwijze

Een coachtraject begint met een telefoontje of e-mailtje van jou. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek volgt, waarvan het eerste uur kosteloos is als er geen vervolg komt. Ook een eventuele opdrachtgever, leidinggevende spreekt zijn of haar verwachtingen en gewenste verandering uit. Bij voorkeur in een zogenaamd 3-gesprek. Een coachplan op inhoud en proces, wordt in concept opgesteld en na goedkeuring, ondertekend door jou, Ardie en eventueel een werk-, opdrachtgever. Uit ervaring blijkt dat een 8 tal bijeenkomsten van anderhalf uur op locatie van ORATO, volstaat om de gewenste verandering te effectueren.

De coach biedt vanuit haar ervaring oefeningen en werkvormen aan voor het nodige persoonlijke ‘ontdekwerk’, zoals bijvoorbeeld video-feedback coaching-on-the-job. Jij, als coachee maakt reflectieverslagen en gaat aan de slag in de praktijk van alle dag.

Er wordt expliciet tussentijds geëvalueerd en de eindevaluatie is een gesprek met relevante betrokkenen, meestal op locatie van de werkgever, waarbij uitgegaan wordt van een door jou ingevuld evaluatieformulier en een procesverslag van de coach. Bij de afronding wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Indien gewenst worden afspraken gemaakt over een follow-up.

Wanneer?

Men schakelt Ardie in

 • als er behoefte is aan objectiviteit, iemand die vanuit haar deskundigheid, enthousiasme en ervaring, van buitenaf, neutraal, kan meedenken, feedback geven en coachen.
 • als er naast een (toekomstig) functioneringsprobleem ook een persoonlijk issue meespeelt waarvoor ‘grondig veranderwerk’ gewenst is.
 • als zij qua persoon past bij degene die wil veranderen en bij de bedrijfscultuur. Meer informatie? Typisch Ardie!
 • als haar kennis en kunde past bij de coachvraag. Meer informatie? Deskundigheid!
 • Voor een prettige samenwerking en een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Vragen? Meer informatie?

Investering

Ardie hanteert een uurtarief vanaf €150 per uur. Dit gebeurt uiteraard in overleg, waarbij rekening wordt gehouden met degene die betaalt. Als de coaching gecombineerd wordt met LogopediePLUS zijn daar vergoedingsmogelijkheden voor. Naast een financiële investering besteedt de coachee tijd aan thuiswerk, zoals het maken van reflectieverslagen en oefeningen.

Voor wie?

Voor iedereen die daadwerkelijk wil veranderen en daar de verantwoordelijkheid voor neemt of wil nemen. ‘De aard van het beestje’ verander je niet maar je kunt wel leren anders om te gaan met situaties, jouw gevoelens en gedachtes en anderen. Dit uit zich doorgaans in:

 • Ik weet wat ik wil! Oftewel: zoeken wordt vinden.
 • Ik doe wat ik moet doen! Oftewel: gewenst (communicatief) gedrag.
 • Ik kan mezelf zijn! Oftewel: jouw binnen- en buitenkant passen bij elkaar.
 • Ik kan verder met wat voor mij belangrijk is!

Kijk hieronder voor voorbeelden van specifieke coachvragenstukken.

Aan het woord:

Fiona de Bruijn-Guthrie over Coaching

Persoonlijke effectiviteitscoaching

Onderwerpen/coachvragen

 • Er moet een keuze gemaakt worden m.b.t. werk en/of privé.
 • Iemand wil/moet anders overkomen.
 • Mensen hebben (onderling) een communicatief  samenwerkingsprobleem.
 • Hoe ga ik om met outplacement, een exittraject?.
 • Ik wil een ‘normaal gesprek’ kunnen voeren met mijn ouders.
 • Het wordt tijd dat ik anders ga denken over mezelf en anderen!
 • Hoe houd ik mezelf staande in deze onzekere tijden vanwege een steeds veranderende organisatie?
 • Ik heb last van ‘alles goed willen doen’.
 • Ik wil weerstand kunnen bieden aan verleidingen.
 • Ik wil mijn medewerkers kunnen motiveren.
 • Ik wil mensen gepast kunnen aanspreken op hun gedrag.
 • Ik blijf maar twijfelen.
 • Ik wil laten zien wat ik kan.
 • Hoe ga ik om met die college die mij irriteert?
 • Hoe voorkom ik een burnout, overspannenheid?
 • Ik wil beter prioriteiten kunnen stellen.
 • Ik moet mijn grenzen (eerder) aan gaan geven.
 • Ik wil positiever in het leven staan.
 • Hoe kom ik minder dominant over?
 • Ik, wij heb(ben) relatieproblemen.
 • Ik wil dat mijn inbreng tijdens een overleg, effect heeft.
 • Hoe praat ik met mijn puber?
 • Hoe kan ik hulp aanvaarden?
 • Ik wil kunnen kiezen voor mezelf.
 • Ik me minder aantrekken van de mening van anderen.
 • Ik wil mensen aan kunnen kijken, met zelfvertrouwen.
 • Ik durf geen risico’s te lopen terwijl ik dat nodig heb om verder te komen.
 • Relatiegericht communiceren i.p.v. taakgericht communiceren.
 • Wat zijn mijn drijfveren en wat wil IK nou?
 • Ik wil eindelijk doen wat ik altijd al wil.
 • Effectief communiceren, hoe doe ik dat?
 • Hoe krijg ik overzicht?
 • Ik wil verkering.
 • Ik wil niet langer ‘opzien tegen mensen’.
 • Wat houdt me eigenlijk tegen en hoe kom ik er vanaf?
 • Welke manier van communiceren past bij mijn (gewenste) stijl van leiding geven?
 • Ik wil meer ‘de touwtjes in eigen handen’ hebben.
 • Hoe haal ik ‘de druk van de ketel’?
 • Hoe doe ik dat, gastvrij zijn?

PresentatieCoaching

Bij deze vorm van coaching ontwikkel je uiteraard ook je persoonlijke effectiviteit.

Jouw presentatie staat dan centraal. De manier waarop je jezelf en je verhaal presenteert hangt samen met jouw ervaringen met presenteren, hoe je over jezelf en het presenteren denkt, wat je hebt aan mogelijkheden en beperkingen en wat er van je verwacht wordt, bijvoorbeeld gezien je werk.

Ardie weet waarover ze het heeft en biedt je allerlei invalshoeken, tools om (jezelf) te laten zien en horen zoals dat bij jou en je doel past. Laat jezelf verrassen, ben nieuwsgierig en toon lef!

Onderwerpen/coachvragen

 • Hoe kan ik met meer overtuiging overkomen?
 • Ik wil een andere eerste indruk maken, bijv. als ik solliciteer.
 • In deze functie wil ik een passende persoonlijke uitstraling.
 • Ik wil minder (fysieke) last hebben als ik een presentatie ga/moet doen.
 • Hoe kan ik mezelf en mijn verhaal, product of dienst beter verkopen?
 • Ik wil praten en en er uit zien als een professionele baliemedewerkster, receptionist, etc.
 • Ook achter in de zaal wil ik verstaanbaar zijn.
 • Hoe ga ik om met weerstand van het publiek?
 • Boeiend presenteren, hoe doe je dat?
 • Waar laat ik mijn handen?
 • Ik wil mezelf kunnen zijn als ik mijn verhaal presenteer.
 • Wat kan ik doen om mezelf onderscheidend van anderen te presenteren?
 • Ik vermijd het geven van presentaties voor groepen.
 • Ik heb te veel last van ‘zenuwen’.
 • Ze zeggen dat ik onzeker overkom…
 • Hoe presenteer ik cijfers en ‘saaie stof’ aantrekkelijk?
 • Hoe kan ik aanspreken als ik voorlees?
 • Als ik moet improviseren gaat het fout.
 • Ik voel me zo ‘naakt’ voor een groep.
 • Hoe zorg ik er voor dat men mijn verhaal onthoudt?

Vaak is een combinátie van vragen en wensen, onderwerp van coaching.

Coaching samen met logopediePLUS is ook mogelijk.

 

“ Ieder mens heeft z’n eigen geschiedenis, verhaal en uitdagingen
om tot zijn of haar recht te komen, op je werk of in welke relatie dan ook.
Daar help ik je graag bij! ”

“ Wie ben je en wat wil je? “

“ Je houden aan de afspraken die je met jezelf maakt, dat is vaak het allermoeilijkst!“

“Je doet wat je kunt!”

“Het is zoals het is, realisme werkt!”

Makelaar in Zelfvertrouwen

We zijn allemaal mensen. Het verschil zit ‘m in het hebben van andere afspraken in onze agenda’s. Waar besteed jij je tijd aan? Waar ben jij verantwoordelijk voor? Sta eens stil bij hoe je dat voor elkaar krijgt of wilt kunnen doen…

Voor iedereen: van jong tot oud, al of niet werkend, laag tot hoog in organisaties, minder of meer ervaren, man of vrouw, dus met welke agenda dan ook, geldt dat zelfvertrouwen helpt om te kunnen doen wat je hebt te doen! Ik help je daar graag bij.