ORATO

Als je een beroep doet op ORATO, maak je kennis met Drs. Ardie Nooijen-Kuijpers. Sinds 1990 is ORATO actief, aanvankelijk onder de naam TSP ‘Training in Spreektechniek en Performance’, later als ‘ORATO Spreken en Presenteren’ en momenteel met de nadruk op coaching, meer specifiek ‘communicatie coaching’. De naam ORATO is afgeleid van het Latijnse woord ‘Oratio’, wat ‘welsprekendheid’ betekent. Je kunt terecht bij ORATO met alle vragen die te maken hebben met het verbeteren van persoonlijke communicatie. Of het nu gaat om de technische kant van het spreken of over het effect van jouw manier van denken, voelen en doen in relatie tot anderen. Het betreft altijd een gewenste verandering, beroepsmatig en/of privé met een duidelijk doel voor ogen. Soms op eigen initiatief, vaak in samenwerking met een werkgever. ORATO biedt professionele en gespecialiseerde coaching, training en logopedische therapie.
Ardie, warm en hartelijk

Missie en visie

“Van jongs af aan ben ik diegene waarbij je terecht kunt voor een goed gesprek, advies of hulp met een luisterend oor. Ik heb er mijn beroep van gemaakt. Nog steeds denk ik graag mee om je verder te helpen je doel te bereiken. Voor mij is coachen in essentie: een ‘professioneel praatje’, trainen: de ander faciliteren en logopedische therapie: helpen jezelf te kunnen uiten. Daarbij vind ik het belangrijk dat mijn werk aansluit bij de persoon die je bent en past bij het werk dat je (in de toekomst) doet.

“Hoe wil jij jezelf laten zien en horen?”

Het is mijn passie om jou (nog) beter-uit-de-verf-te-laten-komen! Ik help je zélf stappen te zetten in je persoonlijke ontwikkeling. Anders denken en (anders) voelen om daadwerkelijk te doen wat jou voorheen niet (voldoende) lukte. Of kunnen omgaan met ‘wat er op je pad komt/kwam’. Kortom, een verandering die er toe doet voor jou. Daar zet ik me graag voor in!”

Ardie Nooijen-Kuijpers

Kernwaarden: Uitingskracht, Vertrouwen, Veiligheid, Groei en Succes

 

Mijn stipje op de horizon: Ik help mensen van hoog tot laag in een organisatie als een soort ‘Huiscoach’ waarbij je met al je vragen terecht kunt om beter tot je recht te komen als mens, op je werk en privé.

Ardie

Het werk dat ik doe vraagt om persoonlijke moed en kwetsbaarheid van de ander en mij. Contact van mens tot mens. Vandaar onderstaande openhartigheid, als één van de belangrijkste ingrediënten voor een positieve eerste indruk:

Na mijn VWO werd ik uitgeloot voor de studie Geneeskunde. Ik ging ‘Logopedie en Foniatrie’ studeren in Hoensbroek met de belofte aan mezelf om later universitair te gaan studeren. ‘Communicatie’ bleek een schot in de roos en ik maakte de opleiding in Nederland en België af. In Nijmegen ging ik samenwonen en de universitaire bovenbouwstudie ‘Spraak- en TaalPathologie’ doen. Mijn eerste bestuursfunctie werd een feit: voor de ‘Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie’ hield ik me bezig met PR en promotie. Ik ging werken in verschillende logopediepraktijken en in de St.Maarten Revalidatiekliniek.

Toen ik in 1992 een logopediepraktijk over kon kopen greep ik mijn kans: Logopediepraktijk Tiel in een multidisciplinaire setting, collega logopedist Yvonne Dols-Koopman, eerstelijnspsycholoog/seksuoloog Drs. Ruud van Dongen en podotherapeut Irma Kramer-Keijzers, in nauwe samenwerking met andere paramedici en huisartsen en specialisten als verwijzers.

Ik specialiseerde me in stemstoornissen, hyperventilatie, stotteren met name bij pubers en volwassenen en de meer complexe communicatieproblemen bij kinderen en hun ouders, nam logopedisten in dienst en werkte met veel plezier.

Ook nam ik deel aan ‘the Thinktank’ van Universiteit Nijmegen en startte ik met collega, vriendin Marion Weijts de onderneming TSP ‘Training in Spreken en Presenteren’. Een verblijf in Ghana maakte een onuitwisbare indruk. Eva en Art werden geboren. ‘TSP’ werd ‘ORATO spreken en presenteren’. Ik ging ambtenaren en wethouders trainen voor Bestuursacademie Nederland en opleidingsinstituut Schouten & Nelissen bood me een baan aan als trainer/acquisiteur. Een periode van werken als logopedist/spraak-en taalpatholoog en presentatietrainer in combinatie met een jong gezin, verdere bij- en nascholing, zingen in een kerkkoor etc. etc. volgde.

In 2001 verkocht ik mijn logopediepraktijk omdat we verhuisden van Wijchen naar Nuenen nadat mijn man zijn promotieonderzoek en specialisatie tot Patholoog afrondde. Een nieuw leven, netwerk opbouwen met o.a. 8 jaar voorzitterschap van de MedezeggenschapsRaad van de basisschool van onze kinderen en ik sloot me aan bij netwerkvereniging OCN Ondernemers Contact Nuenen. Daarnaast werd ik externe deskundige bij de examinering van studenten bij verschillende logopedieopleidingen, gaf ik gastcolleges over de logopedist als ondernemer en nam ik deel aan een klankbordgroep voor Fontys Paramedisch Hogeschool, waar ik tot op heden lid van de Raad van Advies en externe deskundige ben. Ik sloot me aan bij Logopediekring Nuenen, een groep betrokken logopedisten uit diverse werkvelden.

2 Jaar opleiding tot NLP Master volgden bij het IEP in Nijmegen. Vervolgens de opleiding tot Speaking Circle Facilitator in Amsterdam.

In 2004 veranderde ORATO van een V.O.F. naar mijn eenmansbedrijf. De training ‘Effectief Presenteren bleef ik samen met Drs. Marion Weijts geven.

De combinatie van logopedisch onderzoek en behandeling met het geven van trainingen/workshops.interactieve lezingen ging door. Nu aangevuld met commerciële (presentatie)coaching voor diverse (non)profit organisaties.

Ik ontwikkelde nieuwe trainingen, samen met Maja Visser voor o.a. MEE Nederland, diverse gemeenten en provincies, met voor zichzelf sprekende namen zoals ‘Sterk overkomen!’, ‘Leren acquireren’, ‘Netwerk MEE’ en ‘Jij en je werk in de schijnwerpers’, ‘Persoonlijke uitstraling’.

In 2005 volgde een opleiding tot ImageMaster bij Beauty Jeunique in Alphen aan de Rijn om naast alle aandacht voor ‘de binnenkant’ ook deskundig advies te kunnen geven over ‘de buitenkant’.

Bij Schouten en Nelissen vergrootte ik mijn deskundigheid in cognitief herstructureren middels RET Rationele Effectiviteits training of, afhankelijk van de toepassing, Rationele Emotieve Therapie.

In 2007 ben ik een intensief en diepgaand avontuur aangegaan middels een klassieke Freudiaanse psychoanalyse. Van grote betekenis voor mij persoonlijk en mijn werk als coach, trainer en therapeut.

Naast de werk gerelateerde coachvragen werd ik steeds vaker gevraagd te helpen bij problematische liefdesrelaties. Ik verdiepte me in de Emotionally Focused Therapy middels de ‘Houd me vast’ methode.
Verdere training in het trainen kreeg ik van Karin de Galan in 2009.
In 2011 nam ik mijn eigen salesvaardigheden onder de loep met salescoach Michel van Vuuren van de Nederlandse sales Academie. Ik startte een bescheiden netwerkgroep van vrouwelijke ondernemers van OCN, de OCN-Dames.

In 2012 werd, op mijn initiatief, het project XPRSS Express for Success een feit. Een samenwerkingsverband tussen Annelies van Baal-Hoek (topmannequin). Lisette van Kaathoven (kapster en visagiste), Miriam Kahlmann (kledingstyliste) en Diana Kok (fotograaf) met als doel een succesvolle persoonlijke uitstraling c.q. eerste indruk voor mannen en vrouwen.
Ik bleef zoeken naar de perfecte manier om mijn kennis en kunde vorm te geven. Een baan als ‘praktijkondersteuner GGZ’ in een huisartsenpraktijk lag binnen handbereik. Ik besloot toch te kiezen voor wat al goed was, met volle overtuiging: ORATO Communicatie Coaching. In die periode verdiepte ik me in de psychopathologie bij volwassenen, middels een cursus bij het RINO.

Vanuit de behoefte aan officiële internationale erkenning als professioneel coach startte ik in 2013 met de opleidingen ACC (Advanced Certified Coach) en PCC (professional Certified Coach) bij de Associatie voor Coaching volgens kwalificatie van de ICF International Coach federation.

Met enthousiasme heb ik, dankzij het werk van Els Ruiters (Grafidi) in 2015 ORATO voorzien van een eigentijds logo, een nieuwe interactieve site en drukwerk. 

Vanuit de vraag uit het bedrijfsleven en mijn eigen behoefte om ook in het Engels te coachen heb ik een weekprogramma op maat gevolgd bij Regina Coeli in Vught. Een mooie bijvangst was het interne verblijf daar met tijd voor bezinning.
In de lente van 2017 word ik 50 jaar en beëindig ik de psychoanalyse. In de zomer die volgt schrijf ik in 6 weken, in The Little House in Cotswold het boek ‘Op de bank’, een ervaringsverhaal over 50 jaar Ardie in 10 jaar psychoanalyse. Ik ontdek de uitdaging van een dergelijk schrijfproces en geniet met volle teugen van de ochtendwandelingen met onze hond in de prachtige omgeving daar.
Tijdens de European Speaking Circle Facilitator Days geef ik in Londen een TEDTalk over psychoanalyse en mijn vak als coach/facilitator. Samen met gepassioneerde collega’s in Europa stichten we een Relational Presence Network.

In 2018 wordt mijn samenwerking met Ton de Rooij van Rootonde bezegeld met het geven van de eerste editie van de 4-daagse training: Kerntraject !K-2.0.
Ik word gevraagd om samen te gaan werken met de Associatie voor Coaching. Ik volg mijn hart en ga ICF-coaches opleiden, (in-company) trainingen geven op het gebied van coachen en coachend leidinggeven en begeleiden én acquireren voor deze organisatie.
Ik sluit me aan bij de NOBCO. Een update van mijn Algemene voorwaarden en Privacyverklaring wordt gemaakt, net als alle extra beveiligingsmaatregelen die genomen worden, om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ik besluit te gaan voor een volgende stap in professionalisering van mijn vak als coach: registratie bij ICF International als MCC Master Certified Coach met o.a. meer dan 2500 uur coachervaring. Deze kroon op het werk zet ik vol trots in als ik mensen coach, train en opleid. 

Tot op heden bezoek ik nieuwsgierig allerlei professionaliseringsdagen en neem ik deel aan inhoudelijke cursussen op het gebied van professioneel coachen en trainen.

Het is mijn wens, samen met andere specialisten, mijn werk voort te zetten…