To be seen or not to be seen?

That’s the question!
In de afgelopen 28 jaar dat ik presentatietrainingen geef gaat het altijd over presentatie angst. Het is de kunst om daar mee om te gaan. Fearmanagement dus. Waar de éen gebaat is bij leren ‘hoe iets te doen’ en oefening baart kunst heeft de ander bijvoorbeeld voordeel van de overtuiging kennis en ervaring te hebben.

Of je nu meer of minder introvert of extravert bent, je hebt altijd de keuze of je gaat ‘vechten’ (Fight), ‘vluchten‘ (Flight) of ‘bevriezen’ (Freeze). Wat ben jij geneigd te doen als je heel zenuwachtig bent?

Even iets meer over introvert versus extravert zijn. Een introvert mens ervaart de wereld door het filter van zijn innerlijke beleving en stemt hier vervolgens zijn handelen op af. Bij een introverte instelling is de energie naar binnen gericht, op de eigen gedachten en gevoelens. Introverte mensen halen energie uit zichzelf door zich te richten op de innerlijke beleving en overweging. Voor een extravert mens is de buitenwereld de maatstaf voor wat hij ervaart, besluit en doet. Bij een extraverte instelling is de energie naar buiten gericht, op mensen, activiteiten en dingen. Extraverte mensen krijgen, door hun oriëntatie op de buitenwereld, energie uit interactie met anderen. De meeste mensen hebben zowel extraverte als introverte trekken, afhankelijk van de situatie en het gezelschap waarin zij verkeren, hun gezondheid, hun algemeen energieniveau en hun leeftijd.

Uiteindelijk komt het eropaan dat je de angst kunt verdragen (Feel). Durf je in de arena te gaan staan, om met Brené Brown te spreken, en daar te ervaren wat er allemaal te voelen en te denken valt? Dat is pas lef van de bovenste plank! Speaking circle werk biedt je het podium. Probeer het een poosje uit te houden met je angsten want éen ding is zeker: het gaat over. Waar je ook bang voor bent, onbewust of bewust, je kunt kiezen voor het staan in de spotlights. Niet om extraverter te worden, wel om gezien en gehoord te worden, JIJ als jezelf, in welke rol dan ook. Lef in combinatie met de juiste voorbereiding is dé formule. Durf jij echt gezien te worden? Grijp deze lente aan. Je kunt elke dag opnieuw beginnen!

Ter bemoediging: Een verhaal van Dr. Michelle Dickinson:
https://www.youtube.com/watch?v=Egq6IPUMgh4